Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τασουλίτσα μ’ ντ’ έπαθες

Αγαπώ σε κι αγαπάς μεΑγαπώ σε κι αγαπάς με

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Τασουλίτσα μ’, ντ’ έπαθες,
τον πόνο σ’ σ’ εμέν ’κι λες;
Καρδόπον έχω κι εγώ
για τ’ εσέν ανησυχώ

Ξάι μη βάλτς α’ σο σ̌κοινίν
τη κοσμί’ την καλατσ̌ήν
Εγώ εσέν αγαπώ
για τ’ εσέν καρδοχτυπώ

Άλλα αναμένομε,
άλλα μ’ έρ’τανε σ’ εμάς
Ο κόσμον έν’ ψεύτικος,
θέλ’νε να χωρίζ’νε μας

Τασουλίτσα μ’, μη νουνί͜εις
πάντα έμπρι͜α να τερείς
Τ’ ομματόπα σ’ μη κλαινί͜εις
να χαρεντερί͜εις την ψ̌η σ’

Την ώραν εγώ περ’μένω
πότε ση ζωή σ’ να εμπαίνω
Κι όντες στεφανούμε σε -ν-
θα ζούμε ευτυχισμέν’

Άλλα αναμένομε,
άλλα μ’ έρ’τανε σ’ εμάς
Ο κόσμον έν’ ψεύτικος,
θέλ’νε να χωρίζ’νε μας

Αγαπώ σε, νε Τασούλα
σο καρδόπο μ’ έψ̌ες βρούλαν
Εσύ έ͜εις το γιατρικόν
την γερὰ μ’ ντο θα λαρών’

Εσύ για τ’ εμέν επλάστες,
εγώ είμαι για τ’ εσέν
Όσο ζούμ’ ο εις τον άλλον
καμίαν να μη πικραίν’

Άλλα αναμένομε,
άλλα μ’ έρ’τανε σ’ εμάς
Ο κόσμον έν’ ψεύτικος,
θέλ’νε να χωρίζ’νε μας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
βρούλανφλόγα brûler
γερὰπληγή, τραύμα yara
έ͜ειςέχεις
έμπρι͜αμπροστά
έν’είναι
επλάστεςπλάστηκες, δημιουργήθηκες, εμφανίστηκες
έρ’τανεέρχονται
έψ̌εςάναψες
θέλ’νεθέλουν
καλατσ̌ήνομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
καρδόπονκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
κοσμί’κόσμου
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ξάικαθόλου
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
περ’μένωπεριμένω
τερείςκοιτάς
χαρεντερί͜ειςχαροποιείς, ψυχαγωγείς
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr