Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ετράνυνα ορφανός

Αγαπώ σε κι αγαπάς μεΑγαπώ σε κι αγαπάς με

Στιχουργοί: Γιώργος Κεμανετζίδης

Συνθέτες: Γιώργος Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Μάναν, πατέραν ’κ’ εγνώρτσα,
ετράνυνα ορφανός
Κανέναν σον κόσμον ’κ’ έχω
τυραννίγουμαι εφτωχός

Έρημος και πονεμένος
και σο κλάμαν φουρκιγμένος
Εκόπαν τα φτερά μ’,
το καρδόπο μ’ έχ̌’ γεράν

Πάντα αραεύ’ ατ’ς -εν,
σ’ όρωμα μ’ ελέπ’ ατ’ς-εν
Γνεφίζω, ’κ’ ελέπ’ ατ’ς-εν,
κάθουμαι και κλαίγ’ ατ’ς-εν

Λύγουμαι άμον κερίν
’κ’ έχω άλλον υπομονήν
Τον Θεόν παρακαλώ
σ’ ανθρώπ’ς τ’ εμόν να πάω

Αέτσ’ έν’ αδά σον κόσμον,
άλλ’ γελούν και άλλ’ πονούν
Αν ’κ’ έ͜εις άνθρωπον τ’ εσόν
κανείς ’κ’ ευτάει σε καλόν

Εμέν κανείς ’κι ορωτούνε
ας σα πόνα̤ μ’ ’κ’ εγροικούνε
Αέτσ’ περάν’νε τα χρόνα̤
με τα βάσανα και πόνα̤
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
ατ’ςαυτής, της
γεράνπληγή, τραύμα yara
γνεφίζωξυπνώ
έ͜ειςέχεις
εγνώρτσαγνώρισα
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
εκόπανκόπηκαν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
ετράνυναμεγάλωσα
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εφτωχόςφτωχός
έχ̌’έχει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λύγουμαιλιώνω
όρωμαόνειρο
ορωτούνερωτούν
περάν’νεπερνάνε
πόνα̤πόνοι, πόνους (αιτ.)
τυραννίγουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωρούμαι
φουρκιγμένοςπνιγμένος
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr