Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τα χρόνα̤ όντες δι͜αβαίν’νε

Αγαπώ σε κι αγαπάς μεΑγαπώ σε κι αγαπάς με

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Σύρ’νε με σ’ έναν γωνίαν,
έντον μαύρον η καρδία μ’
Αχ! Ρωτά με η γειτονία
«Γέρο, εσύ ’κ’ έ͜εις παιδία;»

Την ντροπήν εγώ θ’ αφήνω
και τον πόνο μ’ -ε- θα λέω
Επειδής εγέρασα
άλλο εμέν ’κ’ εθέλεσαν

Ας σην καν’νάν ’κ’ έκλεψα,
χώρας ψ̌ήα ’κι έκαψα
Ήνταν εγαζάνεψα
σα παιδία μ’ έγραψα

Τα χρόνα̤ όντες δι͜αβαίν’νε
κανείς εσέν ’κι νουνίζ’
Άλλο σ’ οσπίτ’ ’κ’ εχωρείς,
τυρα̤ννίεται η ψ̌η σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
έ͜ειςέχεις
εγαζάνεψακέρδισα, απόκτησα πλούτο kazanmak
εθέλεσανθέλησαν
έντονέγινε
εχωρείςχωράς
ήντανοτιδήποτε, ό,τι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
νουνίζ’σκέφτεται
όντεςόταν
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τυρα̤ννίεταιτυραννιέται, ταλαιπωριέται
χρόνα̤χρόνια
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14012
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr