Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον ντο τερείς με;

Καραπαναγιωτίδης Νο8Καραπαναγιωτίδης Νο8

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Έπαρ’ με κόρ’, έπαρ’ με,
ρίζα μ’, ποδεδίζω σε!
Μετ’ εμέν θα ζεις καλά
θα χαρεντερίζω σε

Κορτσόπον, ντό τερείς με;
Είμαι άξιον παλληκάρ’
Ση χωρί’ τα κορτσόπα
πολλά έχω εχτιπάρ’

Εποίκες με σεβνταλήν
έσπρυνες και το μαλλί μ’
Το αίμα μ’ εποίκες νερόν
και κλαίω ους να μερών’

Το γομάρι μ’ αλεύρι͜α
εύρα την πελι͜ά μ’ εύρα
Άμον ζαντός πορπατώ
να χ̌αίρουμαι ’κ’ επορώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γομάριφορτίο (από ξύλο ή χόρτα) που το έφεραν στην πλάτη ή στην ράχη ζώου
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επορώμπορώ
έσπρυνεςάσπρισες
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
εχτιπάρ’αξιοπρέπεια, κύρος, αξιοπιστία itibar/iʿtibār
ζαντόςτρελός
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
μερών’μερώνει, ξημερώνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ουςως, μέχρι
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπατώπερπατάω
σεβνταλήνερωτοχτυπημένο, ερωτευμένο sevdalı
τερείςκοιτάς
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr