Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αηδόνι͜α δεκατέσσερα

Καραπαναγιωτίδης Νο8Καραπαναγιωτίδης Νο8

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Εχ!-ν-] Αηδόνι͜α δεκατέσσερα
[Και] σην αύλι͜α σου πετούνε
[Και] Κάθαν πρωίν και για τ’ εσέν,
πουλόπο μ’, κελαηδούνε

[Εχ!] Τ’ ουρανού τα πετούμενα,
[Και] τη Θεού τα πουλία
[Και -ν-] εκάτσαν κι εζωγράφ’σανε
[Και] τ’ ομματί’ σ’ τα πλουμία

[Εχ!] Τα δρόμι͜α και ντο πορπατείς
[Και -ν-] ατά, πουλί μ’, φωτάζ’νε
[Και] Τ’ ομμάτι͜α ντο ελέπ’νε σε
[Και -ν-] ας σ’ όλα̤ δάκρυ͜α στάζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατάαυτά
αύλι͜ααυλή
δρόμι͜αδρόμοι
εζωγράφ’σανεζωγράφισαν
εκάτσανκάθισαν
ελέπ’νεβλέπουνε
κάθανκάθε
ομματί’ματιού
ομμάτι͜αμάτια
πλουμίακεντητά ή ζωγραφιστά διακοσμητικά σχέδια, μτφ. στολίδιa pluma
πορπατείςπερπατάς
πουλόποπουλάκι
στάζ’νεστάζουνε
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr