Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οφέτος

Καραπαναγιωτίδης Νο8Καραπαναγιωτίδης Νο8

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Εχ! Και] Γράφτω γράμμαν και στείλω σε
γομάτον χ̌αιρετίας
[Εχ! Και -ν-] Ολόερα τα δα̤κρόπα μ’
[Οφέτος, οφέτος]
κι απέσ’ τ’ αροθυμίας

[Εχ! Και] Το γράμμαν σίτι͜α γράφτω εγώ,
αίμαν στάζ’ το κοντύλιν
[Ωχ! Και] Τα δα̤κρόπα μ’ εγόμωσαν
[Οφέτος, οφέτος]
τ’ έρημον το ποτήρι μ’

[Εχ! Και] Γράψον γράμμαν και στείλον με
και πέει με το τερτόπο σ’
[Ωχ! Και -ν-] Αφήνω όλα̤ κι έρχουμαι
[Οφέτος, ξαν οφέτος]
και χ̌αίρεται το ψ̌όπο σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
γομάτονγεμάτο/η
γράψονγράψε
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγόμωσανγέμισαν
έρχουμαιέρχομαι
ξανπάλι, ξανά
ολόεραολόγυρα
οφέτοςφέτος
πέειπες (προστ.)
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
στείλονστείλε (προστ.)
τερτόποκαημό, βάσανο, στενοχώρια dert + -όπον (υποκορ.)
χ̌αιρετίαςχαιρετίσματα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr