Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο πουλόπα κελαηδούν

Καραπαναγιωτίδης Νο8Καραπαναγιωτίδης Νο8

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Δύο πουλόπα κελαηδούν,
αρνί μ’, σο παραθύρι σ’
Ατά έρθανε απ’ εμέν,
πουλί μ’, για το χατίρι σ’

Πετώ, πετώ και ’κ’ επορώ
πουθέν για να κονεύω
Νύχταν ημέραν, πουλόπο μ’,
εσέναν αραεύω

Έρθανε για να φέρ’νε σε
τ’ εμά τα χ̌αιρετίας
’Κι πρέπ’ να τυρα̤ννίεσαι,
να χ̌αίρεται η καρδία σ’

Πετώ, πετώ και ’κ’ επορώ
πουθέν για να κονεύω
Νύχταν ημέραν, πουλόπο μ’,
εσέναν αραεύω

Να έμ’ πουλίν κι επέτανα
κι έρχουμ’ σο παραθύρι σ’
εδίν’νες με και -ν- έπινα
νερόν ας σο ποτήρι σ’

Πετώ, πετώ και ’κ’ επορώ
πουθέν για να κονεύω
Νύχταν ημέραν, πουλόπο μ’,
εσέναν αραεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ατάαυτά
εδίν’νεςέδινες
έμ’ήμουν
εμάδικά μου
επέταναπετούσα
επορώμπορώ
έρθανεήρθαν
έρχουμ’ερχόμουν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κονεύωεγκαθίσταμαι, φωλιάζω, προσγειώνομαι (επί πτηνών) konmak
πουθένπουθενά
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
τυρα̤ννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
φέρ’νεφέρνουν
χ̌αιρετίαςχαιρετίσματα
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr