Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χορός έντον ση μαχαλά σ’

Καραπαναγιωτίδης Νο8Καραπαναγιωτίδης Νο8

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Χορός έντον ση μαχαλά σ’
όλ’ οι γειτόν’ χορεύ’νε
[Εχ!] Τ’ εμά τ’ ομμάτι͜α, πουλόπο μ’,
εσέναν αραεύ’νε

[Και -ν-] Ας σον χορόν μακράν μη στέκ’ς
γιαβρί μ’, έλα σο χ̌έρι μ’
[Εχ!] Να ’ίνουμαι σταυραετός
κι εσύ το περιστερί μ’

[Εχ!] Λένε πως ’κ’ είμαι για τ’ εσέν
κι αρνί μ’ εσύ πιστεύ’ς ατ’ς
[Εχ!] Ατείν’ κατηγορούνε με,
γιατί να μη χατεύ’ς ατ’ς;

[Και] Πουλί μ’, καν’νάν εσύ μη ακούς
κι εγώ καν’νάν ’κι ακούω
[Εχ!] Εσύ σ’ εμόν την ψ̌ην απέσ’
κι εγώ σ’ εσόν να κρούω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ατείν’αυτοί
ατ’ςαυτής, της
γειτόν’γείτονες
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εμάδικά μου
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έντονέγινε
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούωχτυπώ
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
όλ’όλοι/α
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
στέκ’ςστέκεσαι
χατεύ’ςδιώχνεις atmak
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr