Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ήλε μ’, ας σην ανατολή σ’

Καραπαναγιωτίδης Νο8Καραπαναγιωτίδης Νο8

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Ήλε μ’, ας σην ανατολή σ’
φέρο με το πουλόπο μ’
Μη λες με, τεάμ’ ’κ’ επορείς
και καίω το καρδόπο μ’

Ένας ο ήλεν βασιλεύ’,
άλλος μερών’ κι έχ̌’ κι έρ’ται
Όλ’ έρχουνταν ας σα μακρά,
τ’ εμόν τ’ αρνόπον ’κ’ έρ’ται

Ήλε, σ’ εμέν απάν’ μη παίρτς,
εγώ είμαι αποθαμένος
Ας σην εγάπην έρημος
κι ας ση σεβντάν καμένος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αποθαμένοςπεθαμένος
αρνόποναρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορείςμπορείς
έρ’ταιέρχεται
έρχουντανέρχονται
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
ήλενήλιος/ήλιο
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όλ’όλοι/α
παίρτςπαίρνεις
πουλόποπουλάκι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τεάμ’δήθεν, τάχα μη deyü (οθωμ. περιόδου)
φέροφέρε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr