Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν κι εσέν, πουλόπο μ’

Καραπαναγιωτίδης Νο8Καραπαναγιωτίδης Νο8

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Μαύρα τ’ ομμάτι͜α σ’ έμορφα
άμον ελαίας μαύρα
Όντες τερούνε με, πουλί μ’,
γιατί δα̤κρούνε πάντα;

Εμέν, εμέν,
Εμέν κι εσέν, πουλόπο μ’,
’πολέμεσανε με την ψ̌ην
να βάλ’νε σο ταφόπον

Τ’ ομμάτοπα σ’ όντες τερώ
οι ουρανοί ανοίγ’νε
Τσ̌ιτσ̌άκια εβγαίν’νε ολόερα
και -ν- όλα̤ εμορφύν’νε

Εμέν, εμέν,
Εμέν κι εσέν, πουλόπο μ’,
’πολέμεσανε με την ψ̌ην
να βάλ’νε σο ταφόπον

Ας σα κορτσόπα τη χωρί’
είσαι ξεχωριστέσσα
Σην εμορφίαν έμορφος
και σα χρόνι͜α μικρέσσα

Εμέν, εμέν,
Εμέν κι εσέν, πουλόπο μ’,
’πολέμεσανε με την ψ̌ην
να βάλ’νε σο ταφόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοίγ’νεανοίγουν
δα̤κρούνεδακρύζουν
εβγαίν’νεβγαίνουν
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
έμορφαόμορφα
εμορφίανομορφιά
έμορφοςόμορφος/η
εμορφύν’νεομορφαίνουν
κορτσόπακοριτσάκια
μικρέσσαμικρή, νεαρή
ξεχωριστέσσαξεχωριστή
ολόεραολόγυρα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
’πολέμεσανε(επολέμεσανε) πολέμησαν, πάλαιψαν να καταφέρουν
πουλόποπουλάκι
ταφόποντάφος (υποκορ.)
τερούνεκοιτούν
τερώκοιτώ
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδιαçiçek
χωρί’χωριού
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr