Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κανάρ, γιαρ, αμάν

Ποντιακά παραδοσιακάΠοντιακά παραδοσιακά

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Εχ! -ν-] Ο ήλεν εβασίλεψεν
πέρα σα λιβαδόπα
[Κανάρ, γιαρ, αμάν]
[Εχ!] Ελέπ’νε μας, ζελεύ’νε μας
νυφόπα και κορτσόπα
[Κανάρ, γιαρ, αμάν]

Ελέπ’ς, θεία μ’, σκοτίαν έν’
άψον το φενερόπο σ’
Τέρεν ντ’ ευτάει απ’ οπίσ’ ι-μ’
το μικρόν το κορτσόπο σ’

[Εχ!] Ο ήλεν εβασίλεψεν
σα/σο πέρα τα λαγκάδι͜α
[Κανάρ, γιαρ, αμάν]
κι εμείς εσκοτεινεύταμε -ν
σ’ ορμανί’ τα πεγάδι͜α
[Κανάρ, γιαρ, αμάν]

Ελέπ’ς, θεία μ’, σκοτίαν έν’
άψον το φενερόπο σ’
Τέρεν ντ’ ευτάει απ’ οπίσ’ ι-μ’
το μικρόν το κορτσόπο σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άψονάναψε (προστ.)
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
ελέπ’νεβλέπουνε
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
εσκοτεινεύταμεσκοτεινιάσαμε, μας βρήκε το σκοτάδι
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
ζελεύ’νεζηλεύουν
ήλενήλιος/ήλιο
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόποκοριτσάκι
οπίσ’πίσω
ορμανί’δάσουςorman
πεγάδι͜αβρύσες
σκοτίανσκοτάδι
τέρενκοίταξε (προστ.)
φενερόποφανάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr