Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο κορτσόπα αγαπώ

Χθες, σήμερα, πάντα...Χθες, σήμερα, πάντα...

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Δύο είναι τα κορτσόπα
εγώ ντ’ αγαπώ
Τ’ έναν έν’ μελαχρινόν,
τ’ άλλο έν’ ξανθόν

Τα χ̌ειλόπα τη ξανθέσσας
είν’ πολλά γλυκά
Θέλω να φιλώ -γ- ατα,
φεύ’ ατέ μακρά

Έχ̌’ ολήμαυρα τ’ ομμάτι͜α
το μελαχρινόν
Σεβνταλίν κι αγαπημένον
και πολλά μικρόν

Πολλά δύσκολον η θέση μ’
ντό θα ’φτάγω εγώ;
Τ’ έναν το κορίτσ’ αρέζ’ με,
τ’ άλλο αγαπώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
ατέαυτή
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
έχ̌’έχει
κορτσόπακοριτσάκια
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ολήμαυραολόμαυρα
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
φεύ’φεύγει
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr