Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαρίτσα μ’ τ’ ομματόπα σου

Χθες, σήμερα, πάντα...Χθες, σήμερα, πάντα...

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Έναν κορτσόπον αγαπώ
και λέγ’ν’ ατο Μαρία
Η μάνα ’θε ’κι δί’ μ’ ατο
γιατί ’κ’ έχω δουλείαν
Γιατί, γιατί, γιατί ’κ’ έχω δουλείαν!

Μαρίτσα μ’, τ’ ομματόπα σου
άμον μαργαριτάρι͜α
Μετ’ ατά επαλάλωσες
όλι͜α τα παλληκάρι͜α
Όλα̤, όλα̤, όλα̤ τα παλληκάρι͜α!

Μαρίτσα, το φιστάνι σου
έχ̌’ τ’ ουρανού το χρώμαν
Εγώ αν ’κι θα παίρω σε
θα τρώει με ξαν το χώμαν
Θα τρώ-, Θα τρώ-, Θα τρώει με ξαν το χώμαν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
δί’δίνει
δουλείανδουλειά
επαλάλωσεςτρέλανες
έχ̌’έχει
’θετου/της
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λέγ’ν’λένε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
ομματόπαματάκια
παίρωπαίρνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr