Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οσπιτι͜ανοί ’κι θέλ’νε με

Χθες, σήμερα, πάντα...Χθες, σήμερα, πάντα...

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Οσπιτι͜ανοί ’κι θέλ’νε με,
ίλιαμ οι γειτονάδες
Ντο τρώγω, πίνω και μεθώ
και με τοι χοβαρτάδες 
[όι, όι, όι] και με τοι χοβαρτάδες

Οσπιτι͜ανοί ’κι θέλ’νε με
’κι θέλ’νε με κι οι ξένοι
Εμάθανε τα μυστικά
ντο έχω μετ’ εσέν -ι
[όι, όι, όι] ντο έχω μετ’ εσέν-ι

Έβγα οξ̌ουκά ας ελέπω σε,
έμπα -ν- απέσ’ και κλείδα
και η μάνα σ’ αν ερωτά
πέ’ ατεν «καν’νάν ’κ’ είδα»
[όι, όι, όι] πέ’ ατεν «καν’νάν ’κ’ είδα»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατεναυτήν
έβγαβγες (προστ.)
ελέπωβλέπω
έμπαμπες (προστ.)
ερωτάρωτάει
θέλ’νεθέλουν
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλείδακλείδωσε, κλείσε (προστ.)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οξ̌ουκάέξω
οσπιτι͜ανοίοι του σπιτιού, οικείοι hospitium<hospes
πέ’πες (προστ.)
τοιτους/τις
χοβαρτάδεςάσωτοι, σπάταλοι, γυναικοθήρες, μοίχοι hovarda

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr