Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’ γιατί να ζω αέτσ’

Χθες, σήμερα, πάντα...Χθες, σήμερα, πάντα...

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


[Και -ν-] Όλ’ έχ̌’νε τύχη ση ζωήν,
χ̌αίρουνταν και γελούνε
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
[Και -ν-] Ευτυχισμέν’ σ’ οσπίτι͜α τουν,
πίν’νε και τραγωδούνε
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]

[Και -ν-] Έναν δουλείαν ’κ’ επορώ
Ο άχαρον να ’φτάγω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
[Και] ’Κ’ εξέρω ντό θα ’ίνουμαι,
ους σον κρεμόν θα πάω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]

[Και] Θεέ μ’, γιατί να ζω αέτσ’;
Έπαρ’ με μετ’ εσέναν
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
[Και -ν-] Αέτσ’ κι αλλέως ση ζωήν
’κ’ έχω εγώ κανέναν
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αλλέωςαλλιώς
δουλείανδουλειά
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορώμπορώ
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
κρεμόνγκρεμό
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλ’όλοι/α
οσπίτι͜ασπίτιαhospitium<hospes
ουςως, μέχρι
πίν’νεπίνουν
τουντους
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr