Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, γιατί να ζω αέτσ’

Χθες, σήμερα, πάντα...Χθες, σήμερα, πάντα...

Στιχουργοί: Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Όλ’ έχ’νε τύχη ση ζωήν,
χ̌αίρουνταν και γελούνε
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
Ευτυχισμέν’ σ’ οσπίτι͜α τουν,
πίν’νε και τραγωδούνε
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]

Έναν δουλείαν ’κ’ επορώ
ο άχαρον να ’φτάγω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
’Κ’ εξέρω ντό θα ’ίνουμαι,
ους σον κρεμόν θα πάω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]

Θεέ μ’, γιατί να ζω αέτσ’;
Έπαρ’ με μετ’ εσέναν
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
Αέτσ’ κι αλλέως ση ζωήν
’κ’ έχω εγώ κανέναν
[Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλλέωςαλλιώς
δουλείανδουλειά
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορώμπορώ
έχ’νεέχουνε
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κρεμόνγκρεμό
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλ’όλοι/α
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
ουςως, μέχρι
πίν’νεπίνουν
τουντους
τραγωδούνετραγουδάνε
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr