Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κρουσσι͜ά

Χθες, σήμερα, πάντα...Χθες, σήμερα, πάντα...

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Αιχμάλωτος επιάστα
σην Κρουσσι͜άν απάν’, μανίτσα μ’,
σην Κρουσσι͜άν απάν’
Σην Θεσσαλονίκην πάω
σον Παύλο Μελάν, μανίτσα μ’,
σον Παύλο Μελάν

Κρούσσι͜α τ’ εσά τα ραχ̌ία
εματώθανε, μανίτσα μ’,
εματώθανε
Σ’ εσέν πολλά παλληκάρι͜α
εσκοτώθανε, μανίτσα μ’,
εσκοτώθανε

Το αίμαν εκεί εκ’χ̌ύεν,
επότ’σεν την γην, μανίτσα μ’,
επότ’σεν την γην
’Χάσεν η γαρή τον άντραν,
η μάνα το παιδίν, μανίτσα μ’,
η μάνα το παιδίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
επότ’σενπότισε
εσάδικά σου/σας
εσκοτώθανεσκοτώθηκαν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr