Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κρουσσι͜ά

Χθες, σήμερα, πάντα...

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γώγος Πετρίδης, Κώστας Καραπαναγιωτίδης


Αιχμάλωτος επιάστα
σην Κρουσσι͜άν απάν’, μανίτσα μ’,
σην Κρουσσι͜άν απάν’
Σην Θεσσαλονίκην πάω
σον Παύλο Μελάν, μανίτσα μ’,
σον Παύλο Μελάν

Κρούσσι͜α τ’ εσά τα ραχ̌ία
εματώθανε, μανίτσα μ’,
εματώθανε
Σ’ εσέν πολλά παλληκάρι͜α
εσκοτώθανε, μανίτσα μ’,
εσκοτώθανε

Το αίμαν εκεί εκχ̌ύεν,
επότ’σεν την γην, μανίτσα μ’,
επότ’σεν την γην
’Χάσεν η γαρή τον άντραν,
η μάνα το παιδίν, μανίτσα μ’,
η μάνα το παιδίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γαρήσύζυγος, γυναίκα karı
εκχ̌ύενχύθηκε
επότ’σενπότισε
εσάδικά σου/σας
εσκοτώθανεσκοτώθηκαν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
’χάσενέχασε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr