Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάηκα στην φωτιά σου

Οι κεμεντσ̌ετσ̌ήδεςΟι κεμεντσ̌ετσ̌ήδες

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Στάθης Νικολαΐδης


Πουλόπο μ’ και -ν- όντες νυχτών’
[Και -ν-] ο ήλιον όντες χάται [γιαρ]
Απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ ’κχ̌ύουνταν
χ̌ίλια δύο φαρμάκια [γιαρ]

Καίγεται η ψ̌η μ’,
καίγεται η ψ̌η μ’
Τ’ ομματόπα μ’ δάκρυ͜α τρέχ’νε
για τ’ εσέν, πουλί μ’

Για τ’ εμέν ξάι να μη βραδύν’
το νούνιγμαν φογούμαι [γιαρ]
και σίτι͜α πίνω το ρακίν
μεθύνω και λαφρούμαι [γιαρ]

Καίγεται η ψ̌η μ’,
καίγεται η ψ̌η μ’
Τ’ ομματόπα μ’ δάκρυ͜α τρέχ’νε
για τ’ εσέν, πουλί μ’

Πουλόπο μ’, και -ν- όντες βραδύν’
[Και -ν-] ο φέγγον όντες έρ’ται, [γιαρ]
[Και] τη ψ̌ης ι-μ’ τα παράπονα
δάκρυ͜α ’ίν’νταν και τρέχ’νε [γιαρ]

Καίγεται η ψ̌η μ’,
καίγεται η ψ̌η μ’
Τ’ ομματόπα μ’ δάκρυ͜α τρέχ’νε
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
βραδύν’βραδιάζει
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
έρ’ταιέρχεται
’ίν’ντανγίνονται
’κχ̌ύουντανχύνονται, περιχύνονται
λαφρούμαιαισθάνομαι πιο ελαφρύς
μεθύνωμεθάω
νούνιγμανσκέψη
νυχτών’νυχτώνει
ξάικαθόλου
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
πουλόποπουλάκι
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τρέχ’νετρέχουν
φέγγονφεγγάρι
φογούμαιφοβάμαι
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr