Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όσα έρχουν κι όσα πάνε

Οι κεμεντσ̌ετσ̌ήδεςΟι κεμεντσ̌ετσ̌ήδες

Στιχουργοί: Γιάννης Τσανάκαλης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Στάθης Νικολαΐδης


Όσα έρχουν κι όσα πάνε
σύρον ατά σο σ̌κοινίν
Νασάν ατόν π’ επορεί
να χ̌αίρεται τη ζωήν

Κανείς αδά ’κι απομέν’
και τιδέν οπίσ’ ’κι φέρ’
Μόνον αδά ση ζωήν
η κακία απομέν’

Η κακία απομέν’
ντ’ επορείς ποίσον καλόν
Αν ελέπ’ς το διψασμένον
δος ατον λίγον νερόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
απομέν’απομένει
ατάαυτά
δοςδώσε
ελέπ’ςβλέπεις
επορείμπορεί
επορείςμπορείς
έρχουνέρχονται
’κιδεν ουκί<οὐχί
νασάνχαρά σε
οπίσ’πίσω
όσαόσες φορές
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τιδέντίποτα
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr