Ποντιακός Στίχος

Βιογραφικό

Παναΐλα Κούση

Παναΐλα Κούση

Γεννήθηκε: 1934

Γεννήθηκε την 06/06/1934 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκίς

Τίτλος Album/Single
Όντες εγεννέθε ατέ
Σελίδα 1 από 1

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 736 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr