Ποντιακός Στίχος

Βιογραφικό

Παύλος Στεφανίδης

Παύλος Στεφανίδης

Μούζενα-Κιλκίς Και χορευτής στο χορό Σέρα. Ας αρχινά και τραγωδεί ο καρίπ’ς ο τσοπάνον Παιδία πουθέν ’κ’ είδετεν τον λυριτσήν τον Παύλον


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10125
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr