Ποντιακός Στίχος

Βιογραφικό

Ευστάθιος Μιχαηλίδης

Ευστάθιος Μιχαηλίδης

Γεννήθηκε: 1884

Γεννήθηκε στο Μαυρολίθι, επαρχίας Χαλδίας του Πόντου. Ήταν 46 ετών κατά την ηχογράφηση του ΜΛΣ Μέλπως Μερλιέ. Ήταν γεωργός και κτηνοτρόφος. Πολλές φορές έγινε και τσοπάνος στο Μαυρολίθι. Έβοσκε τα πρόβατα όλου του χωριού. Κατοικούσε στην Ελλάδα στην Αθήνα στον συνοικισμό Κομνηνών (στάση Χασάνη). Πήγε ως την Γ’ τάξη στο Μαυρολίθι.


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10125
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr