Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Κρωμέτ’κα τραγωδίας/Ο Μπαϊραχτάρ’ς

Κρωμέτ’κα τραγωδίας/Ο Μπαϊραχτάρ’ς

Ημ/νία Παραγωγής: 1968

Συντελεστές: Χρήστος Σημαιοφορίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr