Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Κανείς την ψ̌η μ’ ’κ’ εγροίκανεν

Κανείς την ψ̌η μ’ ’κ’ εγροίκανεν

Έτος Παραγωγής: 2015

Συντελεστές: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος, Γιώργος Μωυσιάδης, Ηρακλής Αδαμίδης, Μπάμπης Ιωακειμίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr