Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Σο κεπίν του παραδείσ’

Σο κεπίν του παραδείσ’

Έτος Παραγωγής: 2020

Συντελεστές: Γιώργος Σκηπητάρης, Δημήτρης Καρασαββίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Σάκης Σωτηριάδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr