Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Ποίος θα καλατσ̌εύ’ σε

Ποίος θα καλατσ̌εύ’ σε

Έτος Παραγωγής: 2015

Συντελεστές: Γιώργος Κορτσινίδης, Χρήστος Καλιοντζίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 737 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr