Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Τα δάκρυ͜α μ’ ’ίν’ντανε μελάν’

Τα δάκρυ͜α μ’ ’ίν’ντανε μελάν’

Έτος Παραγωγής: 2018

Συντελεστές: Γιάννης Γκόσιος, Σταύρος Ιωαννίδης, Χάρης Αθανασιάδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr