Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Τα δάκρυ͜α μ’ ’ίν’ντανε μελάν’

Τα δάκρυ͜α μ’ ’ίν’ντανε μελάν’

Έτος Παραγωγής: 2018

Συντελεστές: Γιάννης Γκόσιος, Σταύρος Ιωαννίδης, Χάρης Αθανασιάδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5376 | Albums/Singles: 732 | Συντελεστές: 967 | Λήμματα: 9465
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr