Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Τα τίκια τα ανήκουστα, τα διπάτ και τα σαρικούζι͜α

Τα τίκια τα ανήκουστα, τα διπάτ και τα σαρικούζι͜α

Έτος Παραγωγής: 2008

Συντελεστές: Βασίλης Κασούρας, Γιάννης Απαζίδης, Γιώργος Κοσμίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης, Σταύρος Πετρίδης, Χορωδία


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 737 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr