Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Βάι/Τ’ ομμάτι͜α σ’ και τ’ οφρυδόπα σ’

Βάι/Τ’ ομμάτι͜α σ’ και τ’ οφρυδόπα σ’

Ημ/νία Παραγωγής: 1967

Συντελεστές: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7886 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr