Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’/Σεβνταλίν πουλί μ’

Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’/Σεβνταλίν πουλί μ’

Έτος Παραγωγής: 1967

Συντελεστές: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 737 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr