Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’/Σεβνταλίν πουλί μ’

Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’/Σεβνταλίν πουλί μ’

Ημ/νία Παραγωγής: 1967

Συντελεστές: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13749
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr