Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Ποντιακά Δίστιχα/Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι

Ποντιακά Δίστιχα/Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι

Έτος Παραγωγής: 1961

Συντελεστές: Αντιγόνη Καγκελίδου, Παντελής Σεβαστίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 737 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr