Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Κρωμέτ’κον/Θεία μ’ το κορτσόπο σ’

Κρωμέτ’κον/Θεία μ’ το κορτσόπο σ’

Έτος Παραγωγής: 1969

Συντελεστές: Κωστίκας Τσακαλίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 736 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr