Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Κρωμέτ’κον/Θεία μ’ το κορτσόπο σ’

Κρωμέτ’κον/Θεία μ’ το κορτσόπο σ’

Ημ/νία Παραγωγής: 1969

Συντελεστές: Κωστίκας Τσακαλίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7886 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr