Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Ακεί πέραν έστεκεν/Σ̌ελέκ’ εσ̌ελεκίασα

Ακεί πέραν έστεκεν/Σ̌ελέκ’ εσ̌ελεκίασα

Έτος Παραγωγής: 1966

Συντελεστές: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 737 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr