Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Κάποτε στον Πόντο

Κάποτε στον Πόντο

Έτος Παραγωγής: 1982

Συντελεστές: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης, Νάκος Ευσταθιάδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5408 | Albums/Singles: 736 | Συντελεστές: 974 | Λήμματα: 9495
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr