Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Τ’ ομμάτι͜α σ’ ματοζίνιχα

Τ’ ομμάτι͜α σ’ ματοζίνιχα

Έτος Παραγωγής: 2006

Συντελεστές: Αναστάσιος Κοτταρίδης, Γιώργος Σιαμίδης, Δημήτρης Κοτσογλανίδης, Νίκος Κοτταρίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5376 | Albums/Singles: 732 | Συντελεστές: 967 | Λήμματα: 9465
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr