Ποντιακός Στίχος

Προβολή Album/Single

Ση θάλασσας το βάθος

Ση θάλασσας το βάθος

Ημ/νία Παραγωγής: 29 Ιανουαρίου 2024

Συντελεστές: Γώγος Ιωαννίδης, Θεοχάρης Λαβασάς, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Παύλος Ουργαντζίδης


Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr